Słowo jak ziarno - Blog ojca Piotra

Date

Grudzień 11, 2017

By nie zagubić istoty…

Łk 5, 17 – 26 Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc… Kontynuuj czytanie.. →

© 2018 Słowo jak ziarno – Blog ojca Piotra — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑