Słowo jak ziarno - Blog ojca Piotra

Date

Grudzień 22, 2017

Opłatkowe spotkanie na Franciszkańskiej 3

Pięknym zwyczajem są przedświąteczne spotkania kapłanów ze swoimi biskupami. To nie jakiś zaściankowy, lokalny zwyczaj – w Polsce to już piękna tradycja. Każdy biskup spotyka się z tymi, którzy w duszpasterstwie są razem z nim na pierwszej linii frontu. Arcybiskup… Kontynuuj czytanie.. →

Dostrzec więcej niż zwykle…

Łk 1, 46 – 56. W owym czasie Maryja rzekła: ,,Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy… Kontynuuj czytanie.. →

© 2018 Słowo jak ziarno – Blog ojca Piotra — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑