Wczoraj celebrowaliśmy dzień narodzin Jezusa dla ziemi. Dziś wspominamy pamiątkę narodzin Szczepana dla nieba. Te dwa świąteczne dni spinają niczym klamra to, co powinno być dążeniem każdego chrześcijanina – troska o to, by po życiu ziemskim móc żyć także w Królestwie niebieskim.

Niech odważna postawa i wierność Jezusowi, której przykład daje nam dzisiaj św. Szczepan będzie dla nas wszystkich zachętą i przykładem do naśladowania. A Patron dnia niech się wstawia za każdym i każdą z nas.