Słowo jak ziarno - Blog ojca Piotra

Date

Styczeń 12, 2018

W jakich ramach zamknąłem Jezusa…

Mk 2, 1 -12. Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego… Kontynuuj czytanie.. →

© 2018 Słowo jak ziarno – Blog ojca Piotra — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑