,,Zawsze, gdy diabeł będzie ci przypominał twoją przeszłość, ty przypomnij mu jego przyszłość.”