Słowo jak ziarno - Blog ojca Piotra

Date

Marzec 3, 2018

Poświęcić wszystko…

Dla zjednoczenia z Bogiem należy poświęcić wszystko – św. br. Albert Chmielowski

© 2018 Słowo jak ziarno – Blog ojca Piotra — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑