Słowo jak ziarno - Blog ojca Piotra

Date

Marzec 6, 2018

Bóg daje nam dobra…

Bóg daje nam dobra ziemskie, by dopomóc nam w czynieniu dobrze. A dobra niebieskie daje nam po to, by nas samych uczynić dobrymi. – św. Augustyn

© 2018 Słowo jak ziarno – Blog ojca Piotra — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑