Słowo jak ziarno - Blog ojca Piotra

Date

Marzec 11, 2018

Gdybym Cię nie ukrzyżował…

J 3,14-21. Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto… Kontynuuj czytanie.. →

Bóg na pierwszym miejscu…

Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. – św. Augustyn

© 2018 Słowo jak ziarno – Blog ojca Piotra — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑