Jaką włócznię TY masz w dłoni?

Jan 19, 31 – 37

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: „Kość jego nie będzie złamana”. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: „Będą patrzeć na Tego, którego przebili”.

Prosimy o więcej…

Obchodzona dziś w Kościele Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa z woli św. Jana Pawła II od 1995 r. jest także Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

Centrum Jana Pawła II w Krakowie w czasie spotkania papieża Franciszka z kapłanami

Nie będę mówił o tym, jak bardzo my, kapłani, potrzebujemy Waszej modlitwy. Może nawet potrzebujemy jej bardziej niż myślicie. Powiem w tym miejscu tylko jedno: Dziękujemy. Za każdą modlitwę i za życzliwość, z jaką kapłani spotykają się z Waszej strony.  Dziękujemy i  prosimy o jeszcze. Wciąż prosimy o więcej…