Refleksja na dziś (Łk 9,1-6)

Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim». Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

W ostatnią środę każdego miesiąca działająca przy naszej Parafii Grupa Odnowy w Duchu Świętym spotyka się na wspólnej Mszy św. Po niej jest czas na uwielbienie i możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej. Zamieszczoną niżej konferencję wygłosiłem w czasie dzisiejszej Eucharystii. 

[audio:http://slowojakziarno.pl/wp-content/uploads/2013/09/711_0088.mp3|titles=Pierwsze rozesłanie Apostołów]

 

Refleksja na dziś (Łk 7,11-17)


Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki.
Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz».

Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań”. [audio:http://slowojakziarno.pl/wp-content/uploads/2013/09/711_00861.mp3|titles=młodzieniec z Nain]