Każdy chrześcijanin…

Każdy chrześcijanin zobowiązany jest do tego, by budować bliźniego. Każdy ksiądz musi pamiętać, że żadne kazanie nie jest bardziej budujące niż dobry przykład jego życia.

św. Jan Bosko