Prawda was wyzwoli…

Ewangelia wg św. Jana 8,31-42


Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. (…).

Jezus mówi dziś o niewoli grzechu i o tym, jak wielką rolę w wychodzeniu z tej niewoli ma trwanie w Jego nauce i życie w prawdzie.

To, co w życiu każdego chrześcijanina wydaje się być fundamentalne, to stawanie w prawdzie i ciągłe uświadamianie sobie swojej duchowej kondycji. Dokonuje się to przede wszystkim w codziennym rachunku sumienia. Tylko ten, kto jest świadom swoich grzechów może – jeżeli tylko zechce – podjąć walkę ze złem, które wydarza się w jego życiu.

Brak świadomości i brak stawania w prawdzie (brak podejmowania refleksji w tym temacie) nikogo nie zwalniają z pracy nad sobą. Nikogo nie zwalniają z walki o lepsze i głębsze życie duchowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.