Pierwsze ,,opłatki” już za nami…

Pijarskie Wyższe Seminarium Duchowne co roku odpowiada na ,,opłatkowe” zaproszenie Księdza Arcybiskupa. Nie inaczej było tym razem. Wraz z Rektorem naszej Wspólnoty nawiedziliśmy dziś Franciszkańską 3. Jak zawsze było miło… Nie wiem tylko, dlaczego arcybiskup co roku zadaje nam to samo pytanie:
Ilu macie w seminarium?


Wieczór upłynął nam równie miło. Wspólną wieczerzą wigilijną i łamaniem opłatkiem pożegnaliśmy kleryków V roku, którzy – zgodnie z kilkunastoletnią tradycją – na Wigilię i Święta wyjeżdżają do rodzinnych domów. To dla nich ważna chwila, bo każde następne Boże Narodzenie – gdy już będą po ślubach uroczystych i święceniach – będą przeżywać we własnych wspólnotach z dala od rodzinnych domów. Takie życie… 🙂

Godzina Łaski dla całego świata…

Matka Boża – objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia – w dniu 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech, powiedziała:

,,Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej Godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.”

GODZINA ŁASKI 12.00 – 13.00

Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami…

 

Ucieczko grzesznych – módl się za nami…

W nocy z 14 na 15 listopada zdewastowano jedną z kilku znajdujących się na terenie naszej parafii kapliczek Matki Bożej. Wybito szyby i zniszczono figurę Najświętszej Panienki.

Wczoraj w naszym kościele parafialnym odbyło się nabożeństwo ekspiacyjne. W odpowiedzi na prośbę księdza biskupa Jana każdego dnia – aż do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia czyli do 8 grudnia – przy zdewastowanej kapliczce również w Godzinie Miłosierdzia gromadzą się wierni, by modlić się o nawrócenie grzeszników i wynagradzać Matce Bożej za niedawną profanację.

Ucieczko grzesznych – módl się za nami…

Błogosławiony ten, kto służy Panu…

Od piątku do dzisiejszego obiadu trwały w naszym seminarium w Krakowie kolejne Pijarskie Rekolekcje Liturgiczne. Tym razem uczestniczyło w nich w sumie jedenastu ministrantów z naszych pijarskich szkół i parafii z Krakowa.

Nie były to warsztaty liturgiczne, więc niewiele czasu poświęciliśmy na ćwiczenie w praktyce poszczególnych funkcji czy zadań. O wiele więcej czasu przeznaczyliśmy na to, co w życiu ministranta i lektora powinno być najważniejsze czyli na osobistą relację z Panem Bogiem.

Dwie konferencje – pierwsza:  Modlitwa w życiu ministranta i lektora i druga: Zaproszeni do bycia apostołami – zwracały uwagę m.in. na to, że służba przy ołtarzu to nie tylko przywileje, ale to także pewne obowiązki i zobowiązania. I na to, że z bycia ministrantem trzeba być dumnym. Bo – jak przypomniał nam wczorajszy psalm responsoryjny – błogosławiony ten, kto służy Panu.

Owocnym czasem okazała się także sobotnia pustynia czyli czas zupełnej ciszy, spędzony na osobistej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i na medytacji Słowa Bożego.