Błogosławiony ten, kto służy Panu…

Od piątku do dzisiejszego obiadu trwały w naszym seminarium w Krakowie kolejne Pijarskie Rekolekcje Liturgiczne. Tym razem uczestniczyło w nich w sumie jedenastu ministrantów z naszych pijarskich szkół i parafii z Krakowa.

Nie były to warsztaty liturgiczne, więc niewiele czasu poświęciliśmy na ćwiczenie w praktyce poszczególnych funkcji czy zadań. O wiele więcej czasu przeznaczyliśmy na to, co w życiu ministranta i lektora powinno być najważniejsze czyli na osobistą relację z Panem Bogiem.

Dwie konferencje – pierwsza:  Modlitwa w życiu ministranta i lektora i druga: Zaproszeni do bycia apostołami – zwracały uwagę m.in. na to, że służba przy ołtarzu to nie tylko przywileje, ale to także pewne obowiązki i zobowiązania. I na to, że z bycia ministrantem trzeba być dumnym. Bo – jak przypomniał nam wczorajszy psalm responsoryjny – błogosławiony ten, kto służy Panu.

Owocnym czasem okazała się także sobotnia pustynia czyli czas zupełnej ciszy, spędzony na osobistej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i na medytacji Słowa Bożego.

 

Imieniny Centrum…

Dziś przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Dziś też rozpoczynam kolejną pięciodniową sesję formacyjną w Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatowianów w Krakowie. W domu – co warto podkreślić – którego pierwszym patronem jest właśnie Papież – Polak.

To już ósma sesja przeżywana w ramach dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych. To czas bardzo ciekawych wykładów, warsztatów pozwalających lepiej poznać siebie, ale to przede wszystkim czas modlitwy, spotkania ze Słowem, czas spędzony na adoracji.

Niech temu wielkiemu dziełu, jakim jest salwatoriańskie CFD św. Jan Paweł II wyprasza wiele łask, by służyło rozwojowi duchowemu tych, którzy tu przyjeżdżają.

Św. Janie Pawle II – módl się za nami.

 

Rozpoczynamy Tydzień Misyjny…

Już po raz 92 przeżywamy dziś w Kościele Niedzielę Misyjną. Rozpoczyna ona cały Tydzień Misyjny, w którym na pewno nie zabraknie (bo nie może zabraknąć!!! ) modlitwy za misje i za misjonarzy.

Ku refleksji kilka cyferek. Po co? Po to, żeby pokazać, jak bardzo nasza modlitwa za misje i misjonarzy jest potrzebna.
W latach 2000 – 2017 zamordowano na misjach:

biskupów – 5
kapłanów – 313
braci zakonnych – 10
sióstr zakonnych – 51
kleryków – 16
świeckich misjonarzy – 45 (m.in. Helena Kmieć z Libiąża)
świeckich wolontariuszy – 4

Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich
(J 15,13).

O odwagę, bo jej trzeba…

Dziś pierwszy czwartek miesiąca. Tak jak co miesiąc, tak i dzisiaj szturmujemy niebo naszymi modlitwami, prosząc dobrego Boga o to, by posyłał młodych do pracy w swojej Winnicy.

Nawet, jeśli praca w Winnicy przypomina czasem pracę w kamieniołomach, nie przestajemy prosić. Nawet, jeśli kapłaństwo jest niedoceniane, a życie księży ośmieszane, my ciągle wołamy.

Prosimy nie tylko o nowe powołania. Te przecież są i będą, bo Jezus nie przestał się nagle interesować Wspólnotą, której sam dał początek. Modlimy się raczej o odwagę dla tych, którzy czują w sercu zaproszenie na tę niełatwą drogę.

A więc…

O odwagę dla młodych chłopców i dziewcząt; dla tych, których Ty sam zapraszasz do pracy w swoim Kościele Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.

***

Pamiętajmy dziś też o modlitwie za papieża Franciszka.
Właśnie dziś obchodzi swoje imieniny.

Jedno takie popołudnie w roku…

Jest czwartkowe popołudnie…

Właśnie dziś nasze pijarskie seminarium ożywa. Przez całe wakacje było tu cicho i spokojnie. Dziś się to zmienia. Właśnie zjeżdżają po wakacyjnych wojażach nasi klerycy.

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów w Krakowie

W tym roku będzie ich w naszym seminaryjnym domu dziesięciu. Trzech z nich dołącza do nas po rocznym pobycie w rzeszowskim nowicjacie. Będą więc stawiać w seminarium swoje pierwsze kroki. Niebawem wezmą też udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego i w akcie ammatrykulacji zostaną włączeni do grona studentów pierwszego roku.

pijarscy klerycy – studenci pierwszego roku

Naszych kleryków i wszystkich studentów polecamy Waszym modlitwom.