W odwiedzinach u Stasia…

Pośród wielu bardzo ciekawych miejsc, jakie wraz z naszymi klerykami i ich Rodzicami odwiedziliśmy w długi majowy weekend, było też miejsce szczególne – nawiedziliśmy Rostkowo k. Przasnysza w diec. płockiej, miejsce narodzin św. Stanisława Kostki (1550).

Choć od jego narodzin i śmierci minęło już tak wiele czasu, Stanisław jest wciąż niezwykle popularny. Patronuje w naszej Ojczyźnie dzieciom i młodzieży oraz nowicjuszom i klerykom. To pewnie dlatego w tych dniach do Rostkowa pielgrzymują klerycy z różnych polskich seminariów. To dobre miejsce do tego, by modlić się także za tegorocznych Maturzystów i o nowe pijarskie powołania.

I warto wiedzieć, że dzięki polskim biskupom obecny rok przeżywany jest w Polsce jako Rok św. Stanisława Kostki. O czym pewnie niewielu dziś pamięta…

Ale to już było…

,,Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu” – te zaczerpnięte z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian słowa towarzyszyły uczestnikom Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych, jakie w dniach 30 stycznia – 3 lutego br. odbywały się w pijarskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

Panu Bogu dziękujemy za ten czas; czas skupienia, wsłuchiwania się w Jego Słowo, czas łaski. Dziękujemy również tym wszystkim, którzy w tych dniach pamiętali o nas w swoich modlitwach.

Już teraz proszę o modlitwę za tych, którzy w naszych pijarskich rekolekcjach będą uczestniczyli już za dwa tygodnie. Tym razem w Rzeszowie.