Wszystkiego, co najlepsze i do zbawienia konieczne…

W sobotę 26 maja 2012 roku świętowanie Dnia Matki połączyło się z dniem moich świeceń kapłańskich. Już na zawsze ta jedna data – 26 maja – będzie w naszym domu okazją do podwójnego świętowania.