Słowo jak ziarno - Blog ojca Piotra

Warto zrobić wszystko…

Medytując fragment dzisiejszej Ewangelii (Mt 13, 10-17) jakoś mimowolnie powraca mi w myślach pytanie o to, na ile poznałem tajemnice Królestwa niebieskiego? Jezus – mówiąc o poznaniu tych tajemnic – zwraca swoim uczniom uwagę na fakt, że nie wszyscy dostąpili… Continue Reading →

Siewca wie, gdzie sieje… Mt 13, 1-9

Nie trzeba znać się na uprawie roli, by mieć świadomość tego, że ziarna nie sieje się byle gdzie. Siewca rzuca je tylko tam, gdzie jest szansa na jego wzrost. Rzucanie ziarna w miejsca nie dające szans na zebranie plonu byłoby… Continue Reading →

Nie wiecie, o co prosicie… Mt 20,20-28

W dużą łatwością można znaleźć biblijne komentarze, w których autorzy – nawiązując do prośby matki i jej synów – pastwią się nad nimi, napiętnując ich rzekomą pychę i chęć bycia pierwszymi. Może rzeczywiście coś z tej pychy w nich było…. Continue Reading →

By na nowo rozsmakować się w modlitwie…

Czy słowo ,,nauczycielu” wypowiedziane przez uczonych w Piśmie i faryzeuszów (Mt 12, 38-42) miało tę samą barwę i to samo znaczenie, co słowo ,,nauczycielu” wypowiadane przez uczniów? Oczywiście, że nie. Ci pierwsi nie uważali Jezusa za swojego nauczyciela. Określenia tego… Continue Reading →

A gdy się nachyliła…

To, co być może święty Jan zapisał w dzisiejszym fragmencie Ewangelii (J 20, 1.11-18) trochę mimochodem, może stać się punktem wyjścia dla naszych rozważań. Mam na myśli postawę patronki dnia dzisiejszego czyli Marii Magdaleny. Zarówno ten aspekt duchowy, jak i… Continue Reading →

« Starsze posty

© 2017 Słowo jak ziarno – Blog ojca Piotra — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑