Moim pierwszym słowem…

Moim pierwszym słowem jest dobroć, drugim – dobroć i trzecim też dobroć.
Z tej dobroci rodzi się sprawiedliwość, prawda, miłość i pokój.

św. Jan XXIII