Posługa wychowawcy chrześcijańskiego…

Ci, którzy choć trochę wtajemniczeni są w proces przygotowywania kandydatów do kapłaństwa wiedzą, że w pewnym momencie swojej formacji kleryk przyjmuje dwie ważne posługi. Zwyczajowo (są wyjątki od tej reguły) na trzecim roku formacji udziela się alumnowi posługi lektoratu, a w trakcie czwartego roku seminaryjnej formacji posługi akolitatu.

Obie posługi należą do tzw. posług liturgicznych i dają klerykowi pewne uprawnienia. Lektor może już m.in. czytać w czasie liturgii Słowo Boże. Jeśli czytał już wcześniej, to działo się to na mocy promocji lektorskiej (tak, jak w parafiach lektorami zostają chłopcy, którzy do kapłaństwa się nie przygotowują), a nie na mocy samej posługi.

Z kolei posługa akolitatu pozwala alumnowi na posługiwanie przy ołtarzu. Nie może on podejmować takich czynności jak diakon, ale może np. puryfikować naczynia liturgiczne czy zanosić Komunię św. osobom chorym.

Wspomniane wyżej dwie posługi są powszechne dla całego Kościoła i są obowiązkowe dla wszystkich, którzy dążą do kapłaństwa. Dodatkowo – niektóre wspólnoty zakonne – mogą ustanawiać inne, właściwe sobie i zgodne ze swoim charyzmatem posługi. W naszym pijarskim Zakonie taką posługę mamy.

Zanim kleryk otrzyma lektorat i akolitat czyli dwie posługi liturgiczne, wcześniej otrzymuje posługę wychowawcy chrześcijańskiego. Nie jest to ani powszechna, ani liturgiczna posługa. Odnosi się ona stricte do naszego pijarskiego charyzmatu, którym jest nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży. Nie daje ona przyjmującemu jakichś dodatkowych uprawnień. Nawiązuje natomiast do naszego czwartego ślubu zakonnego (nauczania i wychowania) i uświadamia młodemu zakonnikowi to, że już od samego początku swojej formacji ma on w sobie kształtować cnoty i cechy chrześcijańskiego wychowawcy.

Wczoraj – w dniu, w którym szczególnie modliliśmy się za wszystkie dzieci – posługę wychowawcy chrześcijańskiego otrzymało pięciu naszych kleryków. Każdy z nich ma już jakieś doświadczenie w pracy z dziećmi; prowadzą zajęcia na świetlicach, wyjeżdżają jako kolonijni wychowawcy na obozy, itp. Posług udzielił nasz Prowincjał o. dr Mateusz Pindelski SchP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.