Skrzyżowanie dwóch przeciwieństw…

Człowiek znajduje się na skrzyżowaniu dwóch przeciwieństw,
które nie są złem i dobrem, ale złem i wiarą.

Søren Kierkegaard