Co dobre…

Co dobre jest w człowieku, zawdzięcza on Bogu.
Co złe, sobie samemu przypisać musi.

św. Augustyn