Niech Nowy 2014 Rok będzie dla Was wszystkich czasem łaski.
Życzę Wam, by Pan błogosławił wszystkim Waszym dobrym zamiarom i pragnieniom. Niech oddala to wszystko, co odbierać będzie Wam uśmiech i burzyć pokój w Waszych sercach.

Niech ten Nowy Rok będzie czasem, w którym jeszcze bardziej
niż dotychczas poczujecie, że Pan jest blisko.

kwiatDziś o północy będę sprawował Eucharystię.
W tej modlitwie i Wy będziecie obecni.
Niech ten czas będzie błogosławiony
dla każdego i każdej z Was.