Dziś Uroczystość św. Józefa Kalasancjusza.
Zmarł 25 sierpnia 1648 r. w Rzymie
w opinii świętości, która potwierdzona została
decyzją Klemensa XIII 16 lipca 1767 r.
Od tego dnia Kalasancjuszowi
przysługuje tytuł świętego.