Bez wiary jestem niczym…

Nie chcę pokazać, że istnieję – mówi Bóg – ponieważ demonstracja
jest zaprzeczeniem wiary, a bez wiary jestem niczym.

Douglas Adams