Błogosławiony…

Papież Paweł VI to postać kluczowa dla współczesnego Kościoła. To za jego pontyfikatu zakończył się Sobór Watykański II. To on przygotował bardzo ważne dla Kościoła encykliki, takie jak Humanae Vita czy Ecclesiam suam. To jemu przyszło się mierzyć z gwałtownymi przemianami kulturowymi w naszym kręgu cywilizacyjnym. Mimo to jego życie i duchowość są ciągle mało znane. Książka Roberta Kowalewskiego nieco przybliża nam tę postać. Zachęcam do lektury.