Bo gdzie są groby…

Bo tylko gdzie są groby, są też zmartwychwstania.

Fryderyk Nietzsche