Bóg daje nam dobra…

Bóg daje nam dobra ziemskie, by dopomóc nam w czynieniu dobrze. A dobra niebieskie daje nam po to, by nas samych uczynić dobrymi.

– św. Augustyn