Bóg jest dobry…

Bóg jest dobry i pamięta każdą boleść, każdą walkę, każdy zawód, jakie się przeszło na Jego służbie

bł. Honorat Koźmiński