Bóg jest…

Bóg jest dla nas Ojcem.  Ale czułość, jaką ma wobec nas sprawia, że staje się On dla nas także… Matką.

św. Klemens Aleksandryjski