Bóg nie mierzy…

Bóg nie mierzy naszej doskonałości ilością rzeczy, które dla Niego robimy,
ale sposobem, w jaki je wykonujemy.

św. Franciszek Salezy