Bóg nie skazuje…

Bóg nie skazuje człowieka na piekło, dopóki ludzie sami na nie się nie skażą.

abp Fulton Sheen