Bóg nie wymaga rzeczy niemożliwych…

Bóg nie wymaga od człowieka rzeczy niemożliwych. Wymaga jednak czynić, co możesz; wspiera, abyś mógł czynić to, coś powinien i nakazuje prosić o pomoc w czynieniu tego, czego sam nie potrafisz.

– św. Augustyn