Brak modlitwy…

Brak codziennego kontaktu z Bogiem na modlitwie staje się głównym powodem
wszystkich życiowych dramatów, nieszczęść i tragedii ludzkich.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr, Miłujcie się! 5/2005