Być dzieckiem Boga…

Być dzieckiem Boga znaczy równocześnie być człowiekiem małym i wielkim.

św. Edyta Stein