Być mocnymi nadzieją…

W ciemności życia lampa wiary i pobożność maryjna pozwalają nam być mocnymi nadzieją.

św. Leopold Mandić