Ć jak ćwiczenia duchowe…

Zwykle, gdy wypowiadamy słowo ,,ćwiczenie”, mamy na myśli jakiś konkretny wysiłek fizyczny. Warto jednak wiedzieć, że słowo to odnosić się może także do życia duchowego. Czymże byłby proces formacji i życie zakonne bez ćwiczeń duchowych?

https://www.youtube.com/watch?v=cTt5x_94HBA&list=PL_Is257mhl0alPn5FxBbJrsq9vJkxM01M&index=4