Chrześcijanin potrzebuje chrześcijanina…

Chrześcijanin potrzebuje chrześcijanina, który mówi mu słowo Boże; potrzebuje go wciąż, gdy przychodzi niepewność i zwątpienia, bo sam – bez oszukiwania siebie i bez zdrady prawdy – nie może sobie pomóc. Potrzebuje wciąż brata jako ,,nosiciela” i głosiciela Bożego słowa zbawienia.

Rod Dreher

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.