Chrześcijaństwo zobowiązuje…

Ewangelia wg św. Jana 17,11b-19

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

Jezus w swojej modlitwie mówi dziś Ojcu o dwóch jakże ważnych sprawach. Z jednej strony prosi Go za swoich uczniów (,,dopóki z nimi byłem”), z drugiej zaś mówi o niebezpieczeństwie, które niesie ze sobą życie w świecie (,,świat ich znienawidził”). Oba te tematy bardzo nas dotyczą. Jezus mówi wtedy o każdym z nas.

Nie da się ukryć: jeśli człowiek uczciwie podchodzi do swojej wiary, musi czuć się niejako zawieszony pomiędzy dwiema rzeczywistościami – niebiańską i ziemską.

Chrześcijanin to ktoś, kto stale wpatruje się w niebo (jak Apostołowie w chwili wniebowstąpienia), ale to także ktoś, kto bardzo mocno stąpa po ziemi. Chrześcijanin nie jest i być nie może kimś odrealnionym, nieobecnym w otaczającej go czasoprzestrzeni. Chrześcijanin nie może być tylko pobożnym marzycielem.

Dobrze tę prawdę rozumiał niemiecki teolog ks. Karl Rahner, który mawiał, że porządny chrześcijanin to taki, która ma na biurku pod ręką dwie rzeczy: codzienną gazetę i Biblię.

Bo chrześcijanin to ktoś, kto otaczającą go rzeczywistość przyjmuje, stara się zrozumieć i oceniać w świetle nauki Jezusa Chrystusa, a nie ktoś, kto stale ucieka przed światem i boi się stawić czoła temu, co niesie ze sobą codzienność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.