Cierpienie na tym świecie…

Cierpienie na tym świecie nie ustanie aż do chwili, kiedy człowiek będzie kochał tylko to, co mu nigdy odebrane nie będzie.

św. Augustyn