Częsta myśl o Bogu…

Częsta myśl o Bogu, troszczącym się o mnie w każdym czasie, uwalnia mnie od wszelkiego strachu i bojaźni.

bł. Rupert Mayer