Człowiek przewyższa…

Człowiek przewyższa wszystkie zwierzęta ze względu na swój intelekt i wolę.
Z racji intelektu i woli, które są niecielesne, jest bowiem podobny do Boga.

św. Tomasz z Akwinu