Człowiek umrze…

Człowiek umrze nie wiedząc, co było największym darem Boga. Czy to, że nas kocha, czy to, że nam pozwala kochać siebie.

Jose Luiz Martin Descalzo