Człowiek został stworzony…

Człowiek został stworzony dla człowieka.
Po to, by człowiek pomagał człowiekowi.

św. Ambroży