Człowiek został stworzony…

Człowiek został stworzony dla nieba, ale szatan złamał drabinę, która tam prowadziła.

św. Jan Maria Vianney