Człowieka nie powinno się…

Człowieka nie powinno się oceniać według tego, co wie.
Człowieka powinno się oceniać według tego, co kocha.

św. Augustyn