Dobra rada dla każdego…

piłka

 ,,Niech szatan zastanie cię zawsze zajętym, bo niczym piłką bawi się szatan człowiekiem leniwym i próżnym.”  

św. Józef Kalasancjusz