Duch stworzony może…

Duch stworzony może się wznieść do Boga tylko wtedy, gdy wznosi się ponad siebie samego

– św. Edyta Stein