Dziękujemy…

Wspólnym obiadem zakończyliśmy dziś rekolekcje powołaniowe, które od poniedziałku odbywały się w naszym pijarskim Seminarium. Bez wątpienia był to dobry czas. Jakże mogłoby być inaczej, skoro tak wiele osób – m.in. z naszej krakowskiej parafii – modliło się za nas?

Wdzięczni Panu Bogu rozchodzimy się dziś w swoje strony. A w sercu gorąca nadzieja na to, że jeszcze kiedyś w tym gronie się spotkamy. A może nawet spotkamy się w Seminarium… Jeśli taka będzie Jego wola, to dlaczego nie?

Tym, którzy modlili się za nas w czasie tych pięciodniowych rekolekcji, bardzo dziękujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.