Dzień promocji w szeregach LSO widziany w obiektywie

02811354