Dziś w drodze…

Dziś cały dzień w drodze. Jadę na Pomorze, gdzie w jednej z parafii w diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej prowadzę od jutra adwentowe rekolekcje. Proszę o modlitwę.